Druhý lékařský názor
v oboru onkologie a paliativní medicína

Druhý lékařský názor vám poskytneme v naší ambulanci nebo cestou emailu , telefonu či přes komunikační media na podkladě zaslané zdravotní dokumentace

KDY O DRUHÝ NÁZOR POŽÁDAT:

 • Bylo vám nebo rodinnému příslušníkovi diagnostikováno onkologické onemocnění a nejste si jisti, zda jste dobře porozuměli všem informacím, které vám poskytl váš ošetřující lékař
 • Nejste si jisti, jak závažné je vaše onemocnění a jak může ovlivnit váš budoucí život
 • Nejste si jisti, zda jste absolvovali všechna vyšetření, která jsou nutná k posouzení vašeho zdravotního stavu
 • Nejste si jisti, zda je nezbytné podstoupit léčebné procedury (ozařování, chemoterapii, biologickou léčbu, hormonální léčbu), které vám doporučil ošetřující lékař.
 • Obáváte se nežádoucích účinků léčby a chcete se poradit, jak je zmírnit
 • Nechcete absolvovat léčbu doporučenou ošetřujícím lékařem a chcete se poradit, zda existují jiné terapeutické možnosti.
 • Chcete se poradit o možnostech podpůrné léčby
 • Máte příznaky onemocnění, které vás obtěžují a nepodařilo se je řešit (bolest, pocit nedostatku vzduchu, úzkostné stavy, nechutenství, zácpu atd.)
 • Vaše onemocnění se dostalo do nevyléčitelné fáze, onkologická léčba byla ukončena a vy nevíte jak situaci řešit
 • Chcete se jen ujistit, že léčebný postup zvolený vaším lékařem je správný

Posoudíme:

 • Vaši diagnózu
 • Vaše lékařské záznamy
 • Váš aktuální navrhovaný léčebný plán
CO JE SECOND OPINION?

Lékařská oponentura, tzv. second opinion je ve vyspělých zemích běžná praxe, kdy pacienti konzultují svůj zdravotní stav a navrhovanou léčbu s více lékaři.

V nedávné době byla publikována studie, která potvrzuje, že jen 12% procent pacientů, kterým byla sdělena závažná diagnóza, která může změnit jejich životní plány a potenciálně ohrozit jejich život, dostane kompletní a přesnou informaci o nemoci. Zbylých 88 % pacientů vnímá informace jako nedostatečné nebo neúplné a chtěli by využít možnost další konzultace.  

Pracovní zkušenosti a vzdělání

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Petra Garnolová

MUDr. Petra Garnolová

Specialista v oboru
klinická onkologie a paliativní medicína

Pracovní zkušenost
 • Ambulantní specialista v oboru klinická onkologie a paliativní medicína
 • Vedoucí lékař paliativní jednotky Oblastní nemocnice Příbram od 4/2019 dosud
 • Primář onkologického oddělení Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši: 10/2010–10/2016
  Zástupce primáře onkologického oddělení: 2009–2010
 • Lékař onkologického oddělení 8/2004 - 10/2016
  Nemocnice Beroun, Interní oddělení: 11/2002 do 7/2004
Dosažené vzdělání
 • 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze: 1992–1999
 • Atestace I. stupně z vnitřního lékařství: 4/2005
 • Atestace v oboru klinická onkologie, evropská atestace: 5/2008
 • Atestace v oboru paliativní medicína 2012
 • Funkční licence F 016 – umělá výživa a metabolická péče: 2010
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře zdravotnického zařízení v oboru klinická onkologie: platnost do 2020
 • Kurz GCP (Dobrá klinická praxe): opakovaně, naposledy 2015
Přednášková a publikační činnost
 • Přednášky pro praktické lékaře s tematikou péče o onkologického pacienta od 2010 - dosud
 • Přednášky pro praktické lékaře s tematikou péče o paliativní pacienty od 2012 dosud
 • Výuka mediků 1 LFUK obor onkologie od 2010 - dosud
 • Opakovaně přednášky na kurzu Paliativní medicína pro praktické lékaře pořádáno IPVZ
 • Opakovaně přednáška na kurzu Management bolesti v paliativní medicíně pořádáno IPVZ
 • Modrá kniha české onkologické společnosti kapitoly paliativní medicíny
 • Brněnské onkologické dny 2013 Hematologická péče (transfúze, profylaxe a léčba TEN) u pacientů „na symptomatické paliativní péči“
 • Brněnské onkologické dny 2013 Praktické aspekty  indikace a využití prediktivních markerů u kolorektálního karcinomu
 • Vedení mezinárodních  klinických studií fáze II – IV jako hlavní zkoušející
Členství v odborných společnostech
 • Onkologická společnost JEP: od 5/2006
 • Společnost paliativní medicíny JEP: 8/2008
 • České lékařské komory
 • Držitelka diplomu celoživotního vzdělávání

Zeptejte se mě na lékařský názor v oblastech
klinická onkologie a paliativní medicína

Onkologická diagnóza
Onkologie a léčba
Paliativní medicína
Podpůrná léčba

Jak postupovat

 • 01. Připravte si všechny potřebné dokumenty
  Nezbytné dokumenty:

  Výpis ze zdravotnické dokumentace

  Doporučené dokumenty:
  • Lékařská zpráva – nález (zpráva ošetřujícího lékaře)
  • Propouštěcí zpráva z nemocnice
  • Lékařský posudek; závěry konziliárních vyšetření
  • Poukaz na vyšetření – ošetření
  • Výsledky vyšetření - sonografie, CT vyšetření, magnetická rezonance, laboratorní výsledky
  • Případně další doplňující informace
 • 02. Vyplňte formulář a nahrajte potřebné dokumenty

  Je nutné vyplnit všechny povinné údaje a zaslat příslušnou zdravotní dokumentaci

  Ochrana osobních údajů - prohlášení k ochraně osobních údajů a zacházení se zaslanou lékařskou dokumentací.

   
 • 03. Zaplaťte za lékařskou kontrolu na dálku

  Poplatek za Váš lékařský posudek na dálku s druhým názorem je 1500 Kč.

 • 04. Poskytneme vám odborný lékařský názor

  Jakmile obdržíme Vaši žádost o odborný lékařský názor, prostudujeme všechny dodané dokumenty a ozveme se Vám v případě, že budeme potřebovat další údaje. Komunikace bude probíhat cestu e-mailu, telefonicky nebo přes konverzační media. Po doplnění všech údajů do tří pracovních dní obdržíte odborný lékařský názor s doporučením dalšího postupu. Pokud to bude nutné, budeme váš případ a nálezy konzultovat v rámci multioborového onkologického týmu.

Žádost o druhý názor

prosím vyplňte formulář
Nahrát dokumentaci
Zpracování osobních údajů

Potvrzuji správnost osobních údajů uvedených na formuláři k podání žádosti o druhý lékařský názor a souhlasím s jejich předáním lékaři. Současně prohlašuji, že souhlasím, aby lékař shromažďoval a zpracovával mé osobní údaje a údaje o mém zdravotním stavu za účelem vyhodnocení lékařské zprávy.

MUDr. Petra Garnolová

Petra Garnolová

Druhý názor

"Tzv. second opinion je ve vyspělých zemích běžná praxe, kdy pacienti konzultují svůj zdravotní stav a navrhovanou léčbu s více lékaři. Poraďte se se mnou!"

Druhý názor

na Vaši lékařskou diagnózu